Làm thế nào để tóm tắt một bài viết mà không cần đọc nó

Gần đây, hầu như mọi bài viết và văn bản bạn có được từ internet thường dài và đòi hỏi rất nhiều thời gian và nổ lực để đọc kỹ. Do đó, đã có nhiều phương pháp tóm tắt văn bản ra đời giúp tự động tóm tắt một bài viết cũng như các văn bản trực tuyến khác.

Tóm tắt một văn bản tự động liên quan đến việc phân biệt các phần cần thiết với các phần ít quan trọng hơn của văn bản, và sau đó thực hiện tổng hợp các chi tiết quan trọng. Tóm tắt văn bản luôn có độ dài ngắn hơn văn bản gốc, do đó cần có một trình tóm tắt tự động đặc biệt nếu có các văn bản dài từ internet.

Có ba hai cơ bản để tóm tắt một bài viết. Đó là:

  • Tóm tắt trừu tượng, và
  • Tóm tắt trích xuất.

Để tóm tắt một văn bản bằng cách trừu tượng, quy trình tương tự như thực hiện tóm tắt thủ công được áp dụng. Đầu tiên, văn bản gốc được giảm bằng cách trích xuất các từ và cụm từ quan trọng trong văn bản và sau đó viết lại chúng hoặc thay thế bằng các từ mới, nhưng phù hợp.

Phương pháp tóm tắt này rất hiệu quả vì nó khai thác kỹ thuật AI tiên tiến và có thể tạo ra các bản tóm tắt có cấu trúc tốt và chính xác về mặt ngữ pháp.

Mặt khác, việc tóm tắt bằng cách trích xuất từ văn bản gốc chỉ liên quan đến việc làm nổi bật các sự kiện cơ bản (nhưng quan trọng) từ văn bản chính và sau đó kết hợp các từ được trích xuất để tạo thành một phiên bản ngắn hơn. Các thành phần của bản tóm tắt thường là những từ được nhắc lại và nhấn mạnh nhất trong văn bản.

Tuy nhiên, không phải mọi tóm tắt được thực hiện bằng cách trích xuất các sự kiện từ một bài viết chính đều chứa các cụm từ và câu đúng ngữ pháp. Một số câu tóm tắt có thể vẫn cần được hiệu đính để kiểm tra tính chính xác của chúng.

Nếu tóm tắt bạn đang thực hiện là dành cho mục đích chính thức và chuyên nghiệp, tốt nhất bạn nên sử dụng các tóm tắt bằng cách trừu tượng thay vì trích xuất các tóm tắt. Điều này là do bản tóm tắt bạn sẽ nhận được bằng cách trích xuất có thể chứa các lỗi ngữ pháp rất không chuyên nghiệp. Nếu bạn tóm tắt cho mục đích học tập hoặc kiểm tra, thì tốt nhất cũng là tóm tắt bằng cách trừu tượng vì kết quả sát hơn với tóm tắt do con người tạo ra.

Nếu bạn vẫn đang tự hỏi, các công cụ tóm tắt bài viết tự động sẽ có lợi cho bạn như thế nào, hãy đọc tiếp để hiểu tầm quan trọng của chúng và lý do bạn nên sử dụng chúng.

  • Nó cắt giảm thời gian cần thiết để đọc bất kỳ văn bản và bài viết nào.
  • Đối với kiểm toán viên và nhà phân tích, công cụ tóm tắt văn bản làm cho công việc của họ dễ dàng hơn và ít tốn thời gian hơn.
  • Tóm tắt cho các tài liệu nghiên cứu và sách có thể được tạo ra một cách dễ dàng và chính xác bằng cách sử dụng công cụ tóm tắt tự động.